CCTV

Integrované elektronické bezpečnostními kamerové systémy pro budování dokonalejších systémů ochrany.

Neustále se zvyšující nároky na kvalitní zabezpečení, například sledování chodu firem, práce zaměstnanců, střežení parkovacích ploch, firemních prostor, pokladen, je v současnosti hlavní důvod k budování dokonalejších systémů ochrany a monitorování osob a majetku. Současný trend v oblasti elektronického zabezpečení zcela zřetelně směřuje k tzv. systémové integraci. Dnes se prakticky nestřetáváme se systémy, které se skládají pouze z komponentů elektronických zabezpečovacích systémů, ale s takzvanými integrovanými elektronickými bezpečnostními systémy. Tyto systémy, skládající se z navzájem propojených zařízení EZS, EPS, ACCES CONTROL - systémy kontroly přístupu a CCTV - televizní sledovací systémy jsou schopny nejen signalizovat nestandardní stavy (EZS, EPS), ale jsou navíc schopny poskytnout detailní informace o pohybu osob i okamžitý obrazový přehled, aniž by vznikl požadavek na zvýšení počtu osob fyzické ostrahy.

Správná volba konfigurace a skladby komponentů CCTV systémů je jedním z nejdůležitějších kroků při volbě vhodného video systému. Obecně lze konstatovat, že nelze vytvořit univerzální jednoduchý návod, podle kterého by bylo možno optimálně navrhnout systém s požadovanými vlastnostmi, který splňuje veškeré požadavky uživatele, a to jak na kvalitu a technické provedení, tak i na celkovou cenu. Každý zákazník má jiná přání a jiné možnosti.

S naší pomocí jistě najdete optimální řešení. Uvažujte s námi. Rádi a zdarma zpracujeme návrh pro vaše požadavky a přání, který bude respektovat vaše možnosti a koncepci rozvoje.